İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 5
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 87
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 3
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 736m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 29
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü İsmail PEK
Okul Müdür Telefon 3263114047