İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 4
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 76
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm:
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü ZEKERİYA AKDAĞ
Okul Müdür Telefon 3263232304