İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 2
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 64
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm:
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Barış ÇİÇEK
Okul Müdür Telefon