İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 13
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 147
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 8
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 2150m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 18.38
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü MUSTAFA DEMİR
Okul Müdür Telefon 3262361414