İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 9
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 223
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm:
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli normal
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3263254398