İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 9
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 171
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 8
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 414m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 21.38
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü EMİN KAYA
Okul Müdür Telefon 3263386683