İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 34
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 523
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 19
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 5000M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 27.53
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü AHMET TÜRKMENOĞLU
Okul Müdür Telefon 3263113012