İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 25
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 412
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 14
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 3300m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 29.43
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü ADEM KURT
Okul Müdür Telefon 3263232961