İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 0
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 74
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm:
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3263343435