İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 5
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 76
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 4
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 1465m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 19
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Emre Akın
Okul Müdür Telefon 3263362120