İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 14
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 158
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 7
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 323m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 22.57
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Mehmet Levent
Okul Müdür Telefon 3263113016