İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 10
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 242
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 16
Isınma Şekli 0
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 15.13
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü Ali BAYAZIT
Okul Müdür Telefon 3267123519