İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 20
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 267
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 0m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü MEHMET ALİ GÖZEN
Okul Müdür Telefon 3267123908