İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 35
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 822
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 32
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 0m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 25.69
Öğretim Şekli NORMAL ÖĞRETİM
Okul Müdürü MEHMET DORUK
Okul Müdür Telefon 3267341009