İdareci Sayısı 5
Öğretmen Sayısı 78
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 2098
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 82
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 4732M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 25.59
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü ORKUN KARAKURUM
Okul Müdür Telefon 3267127278