İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 22
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 252
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 16
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 5515m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 15.75
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Bestami CENGİZ
Okul Müdür Telefon 3267661666