İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 34
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 621
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 29
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 9000M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 21.41
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Veli ANDIÇ
Okul Müdür Telefon 3267647013