İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 65
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 914
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 43
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 6170M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 21.26
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü MEVLÜT TÜRKAN
Okul Müdür Telefon 3267121058