İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 28
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 347
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 14
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 3009m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 24.79
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Bestami UZUN
Okul Müdür Telefon 3263113374