İdareci Sayısı 3
Öğretmen Sayısı 73
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 1428
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 27
Isınma Şekli doğalgaz --- Yüzölçüm: 3976m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 52.89
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü bestami uzun
Okul Müdür Telefon 3267121144