İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 13
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 310
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 6
Isınma Şekli ELEKTRİK SOBASI-- 780M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 51.67
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3267647029