İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 16
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 314
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 24
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 3544m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 13.08
Öğretim Şekli NORMAL
Okul Müdürü ÖMER CEYLAN
Okul Müdür Telefon 3267121075