İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 12
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 365
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 9
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 3230m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 40.56
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü MEVLANE BÖRKLÜ
Okul Müdür Telefon 3267341009