İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 12
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 268
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 13
Isınma Şekli kalorifer --- Yüzölçüm: 5500m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 20.62
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Numan Mehmet ARI
Okul Müdür Telefon 3267661008