İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 26
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 708
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 24
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm:4403m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 29.5
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Hayrullah TAZE
Okul Müdür Telefon 3267130700