İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 6
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 281
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 1967M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli normal eğitim
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3267123519