İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 13
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 214
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 12
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 8125M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17.83
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü MUSTAFA VERGİLİ
Okul Müdür Telefon 3267647071