İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 5
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 140
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 19
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 7040M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 7.37
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3267123655