İdareci Sayısı 4
Öğretmen Sayısı 80
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 2032
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 50
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 4386M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 40.64
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü cuma SARIKAYA
Okul Müdür Telefon 3267121040