İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 6
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 83
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 7
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 3766m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 11.86
Öğretim Şekli NORMAL
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3267124433