İdareci Sayısı 4
Öğretmen Sayısı 32
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 527
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 12
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 9618M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 43.92
Öğretim Şekli NORMAL
Okul Müdürü AHMET AYDIN
Okul Müdür Telefon 3267121819