İdareci Sayısı 3
Öğretmen Sayısı 23
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 550
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 21
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 4386m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 26.19
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü ABDURRAHMAN ONBAŞIGİL
Okul Müdür Telefon 3267662061