İdareci Sayısı 4
Öğretmen Sayısı 49
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 848
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 32
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 141822m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 26.5
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü HASAN KIYMACI
Okul Müdür Telefon 3267133353