İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 2
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 113
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 10
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 1800m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 11.3
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Adem Nacar
Okul Müdür Telefon 3263386371