İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 5
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 114
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 11
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 3335M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 10.36
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü KAZIM ÇAKMAK
Okul Müdür Telefon 3262521025