İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 12
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 236
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 11
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 1990m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 21.45
Öğretim Şekli NORMAL
Okul Müdürü 3263386683
Okul Müdür Telefon