İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 11
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 1
Toplam Öğrenci Sayısı 266
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 0
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm:
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 0
Öğretim Şekli NORMAL
Okul Müdürü 0
Okul Müdür Telefon 0