İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 13
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 273
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 14
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 680m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 19.5
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü BAYRAM ÇETİN
Okul Müdür Telefon 3263281100