İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 9
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 368
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 12
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 3000
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 30.67
Öğretim Şekli İKİLİ
Okul Müdürü AHMET ÖZBEK
Okul Müdür Telefon 3263254398