İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 5
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 60
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 10
Isınma Şekli Kalorifer-- Yüzölçüm:
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 6
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Onur Büyükaşık
Okul Müdür Telefon 3263295115