İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 21
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 368
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 20
Isınma Şekli kalorifer -- Yüzölçüm: 1821m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 18.4
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü YUSUF HATAY
Okul Müdür Telefon 3263343350