İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 24
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 522
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 26
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 1739m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 20.08
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü
Okul Müdür Telefon 3263343284