İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 12
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 108
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 8
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 600m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 13.5
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü BÜLENT ÖZTÜRK
Okul Müdür Telefon 3263113018