İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 11
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 209
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 8
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 1209m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 26.13
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Mustafa Seviş
Okul Müdür Telefon 3263112343