İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 26
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 1026
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 12
Isınma Şekli kalorifer -- Yüzölçüm: 2965m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 85.5
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü Mehmet Ali KICIM
Okul Müdür Telefon 3263281616