İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 30
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 601
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 26
Isınma Şekli doğalgaz --- Yüzölçüm: 2500m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 23.12
Öğretim Şekli ikili(yıkım)
Okul Müdürü İsmail DOĞRUCA
Okul Müdür Telefon 3263113015