İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 14
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 289
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 16
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 2000m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 18.06
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü ERKAN TÜRKMEN
Okul Müdür Telefon 3263281766