İdareci Sayısı 2
Öğretmen Sayısı 13
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 264
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 9
Isınma Şekli Kaloriferli --- Yüzölçüm: 750M
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 29.33
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü ARAFAT YAPICI
Okul Müdür Telefon -3263281414