İdareci Sayısı 1
Öğretmen Sayısı 6
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 147
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 10
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 3760m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 14.7
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü ÖMER EŞKİL
Okul Müdür Telefon 3263362011