İdareci Sayısı 0
Öğretmen Sayısı 18
Memur Sayısı 0
Hizmetli Sayısı 0
Toplam Öğrenci Sayısı 328
Okul Öncesi Öğrenci Sayısı 0
Derslik Sayısı 16
Isınma Şekli Kaloriferli -- Yüzölçüm: 1656m
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 20.5
Öğretim Şekli Normal
Okul Müdürü İMAD FANSA
Okul Müdür Telefon